verktøytorg
[Bygges ut for tiden. - sep. 2000]

Denne siden skal bli til en boltreplass der man skal kunne se på og prøve ut forskjellige IKT-verktøy som blir enten utviklet, brukt eller vurdert innenfor lingo-prosjektet. For eksempel MOO-løsninger som lingo.uib lager, eller konferansesystemet til lingo.uio - eller gruppevare som nettopp har kommet på markedet og som kan prøves ut.

Det som er kanskje endå viktere: på denne siden vil vi også samle kunnskap rundt disse verktøyene. Man skal kunne komme i kontakt med de som enten har laget, har brukt eller prøvet ut, eller har ment noe om en løsning.
aktuelt

om prosjektet

om delprosjektene

fellesaktiviteter

kontakt / navn

andre resursser
[
tilbake
] [ startside ]________________