om delprosjektene
LINGO har fem delprosjekter (miljøer). Miljøene ved NTNU, UiO og UiB har vært med siden LINGO ble startet i 1999. Etter en utvidelse ved årsskifte 1999/2000 deltar nå også høyskolene i Sogn og Fjordane og i Østvold. Delprosjektene er samkjørte i sitt utvalg av fremmedspråk (engelsk, fransk, tysk), men varierer mht. til fokus, tilnærminger og ambisjoner. Aktivitetene tar sin utgangspunkt i de tradisjonelle språklige disiplinene, litteratur, kulturkunnskap og språk.

lingo.ntnu jobber systematisk for komplette nettbaserte studieopplegg innenfor de tre språkfagene. Arbeidet kjennetegnes av nettverks- og kulturbygging, og man satser bevisst på effektiv ressursutnyttelse og skaléring. I år fokuserer prosjektdeltakerne på videreutvikling av særlig to områder; (a) utvikling og utprøving av samarbeidsfunksjoner i språklæringen og (b) lydfunksjonalitet. En aktuell oversikt over aktivitetene og den lokale prosjektsiden.

lingo.uio begynte i 1999 å utvikle et komplett nettbasert mellomfagstillegg, med studiemoduler i bl.a. korpuslingvistikk, English renaissance og Postwar America. Et pilotkurs ble startet i år, og tilbudet evalueres og videreutvikles kontinuerlig. Kursside og prosjektbeskrivelsen for år 2000.

lingo.uib har siden 1998 utviklet generaliserte, "virtuelle" online-omgivelser som gir rom for et bredt spekter av kurs- og språklæringsaktiviteter. "Dreistadt", en simulert tysk by, brukes bl. a. i et komplett grunnfagskurs ved UiB; IVEREN (Institut virtuel d'études romanes en Norvège) er et eget "institutt" initiert av de romanske instituttene ved UiB og NTNU som tilbyr grunnfagsundervising i fransk. Omgivelsene til lingo.uib fokuserer spesielt på kontakt- og samarbeidsskapende funksjoner, og løsningene videreutvikles i 2000 til å bli portaler innenfor fagfeltet sitt (arbeidstittel: Tysknett / Fransknett). Prosjektbeskrivelsen for 2000.

lingo.hiø utvikler for tiden innenfor tema bedriftskommunikasjon et nettbasert "virtuelt kontor" på fransk og tysk. Kontoret skal skal gi studentene muligheten til å tilegne seg det spesifikke fagspråk i tillegg til generelle språkkunnskaper og -ferdigheter. Se prosjektbeskrivelsen og den lokale prosjektsiden.

lingo.hisf arbeider med prosjektet "Vevbasert mappeevaluering" (engelsk) der medarbeiderne utvikle en vev-basert tjeneste i form av en komponent/modul som også skal kunne integreres i andre utdanninger som benytter mappeevaluering. Hovedmålsetningen med prosjektet er å ta i bruk nettets mulighet for kommunikasjon og samarbeid, og å utforske eventuelle konsekvenser i overgangen fra tradisjonell evaluering til vev-basert mappe. Prosjektbeskrivelsen.

lingo.flette – Samarbeid står sentralt i LINGO, og fellesaktivitetene samles under betegnelsen lingo.flette.
aktuelt

om prosjektet

om delprosjektene

fellesaktiviteter

kontakt / navn

andre resursser
[
tilbake
] [ startside ]________________