lingo.uio
Oslo Studies in English on the Net – OSEN

- Et nettbasert studium til engelsk mellomfag ved Universitetet i Oslo


Oversikt over aktivitetene (mars 99)

1. Fag Disiplin Tittel Kontaktpers. Målgruppe
Engelsk Litteratur og kulturkunnsk. Engelsk renessanse Einar Bjorvand Mellomfag
Engelsk Språk Corpus-lingvistikk Hilde Hasselgård Mellomfag
Engelsk Amerikansk litteratur og kultur 1865-1914 Marc Luccarelli Mellomfag

 

2. Medarbeider  
Marc Luccarelli Hovedansvarlig for presentasjonen av amerikansk litteratur og kultur
Hilde Hasselgård Hovedansvarlig for presentasjonen av corpus-lingvistikk
Einar Bjorvand Prosjektleder våren 1999 – Hovedansvarlig for presentasjonen av litteratur og kultur i engelsk renessanse
Karen Knutsen Kontaktperson for samarbeidspartnere ved Høgskolen i Østfold
Øyvind Gulliksen Kontaktperson for samarbeidspartnere ved Høgskolen i Telemark
3. Bakgrunn og mål Institutt for britiske og amerikanske studier ved UiO ønsker å tilby vår faglige og pedagogiske kompetanse til et videre spektrum av potensielle studenter enn de som har anledning til å være dra nytte av våre undervisningstilbud på campus.

Det er også et mål i seg selv å prøve ut nye medier i vårt faglige og pedagogiske utviklingsarbeid.

  Ettersom grunnfag i engelsk er tilgjengelig ved et stort antall universiteter og høgskoler og også er tilgjengelig på nettet, har vi ønsket å satse på mellomfag.
  Vi tror at det finnes et behov hos mange som har tatt eksamen i engelsk grunnfag, å utbygge sin kompetanse videre ved å ta et 10 vekttalls mellomfagstillegg
  Det er også et ønske å finne ut om det nye mediet kan gi faglige og pedagogiske vinklinger som vil kunne være med å fornye vårt alminnelige undervisningstilbud.
4. Oppgaver og framdrift  
  Pensum til mellomfagseksamen i Oslo består av 3 særemner. Studiemateriale for 3 slike særemner skal legges ut på nettet slik at mellomfag kan studeres av kvalifiserte studenter med tilgang til nødvendig teknologi uansett hvor de måtte befinne seg i landet.
Framdrift  
A. Våren 1999 legges materiale for særemne 1: Engelsk renessanse, ut på nettet.

System for diskusjonsgrupper og publisering av studentenes egne arbeider på nettet prøves ut.

B. Det arbeid som er utført med det første særemne evalueres faglig og pedagogisk.
C. Høsten 1999 ansettes prosjektleder i full stilling med både faglige og teknologiske kvalifikasjoner.
D. Struktur for det gjenstående arbeid fastlegges på bakgrunn av evalueringen av arbeidet i vårsemesteret.
E. Samarbeidsinstitusjonenes rolle og arbeidsoppgaver fastlegges.
F. Fagstoff for særemne 2 og 3 (amerikansk og lingvistikk) legges ut.
G. Studieplan skrives og praktisk gjennomføring av første studiegruppe våren 2000 planlegges.
Status: En del stoff for engelsk renessanse er lagt ut og blir fortløpende supplert. En del lydmateriale er klargjort og vil bli lagt ut i nær framtid. Et forum for diskusjonsgrupper er foreløpig etablert for utprøving.
Ressursbruk: Foreløpig er det bare brukt ressurser til en halv undervisningsstilling samt noe midler til program og utstyr m.v.

De store utgiftene vil påløpe høsten 99 da en prosjektleder vil bli tilsatt på heltid og to faglærere skal frikjøpes fra halv undervisnings-byrde. – Noe midler skal også stilles til rådighet for våre samarbeidspartnere i Bø og Halden.

Didaktikk: Vi ønsker å teste ut forskjellige presentasjonsformer:
  • Presentasjon av bakgrunnsstoff som ren tekst og artikler
  • Eksempelpresentasjoner f.eks. av diktanalyse
  • Punktvis presentasjon av saksforhold, f.eks. i form av Powerpoint-presentasjoner
  • Lydpresentasjoner ved opptak av forelesninger og foredrag
  • Presentasjon av kommentert illustrasjonsmateriale (i den grad copyrightproblemer ikke er til hinder for dette)
  • Vi ønsker å satse bevisst å klart på interaktivitet ved bruk av konferansesystem for studentenes deltakelse i gruppediskusjoner og publisering av egne essays.
Utfordringer Prosjektet er meget utfordrende både faglig og pedagogisk. Foreløpig er vi i en fase av prøving og feiling og en teknologisk læreprosess. Dette er morsomt og lærerikt.
Samarbeid Vi ønsker samarbeid med de andre lingo-prosjektene, men er foreløpig ikke kommet så langt selv, og vet også for lite konkret om de andre prosjektene til å angi praktisk hvilke former dette samarbeidet vil kunne få.
16.3.1999 Einar Bjorvand
aktuelt

om prosjektet

om delprosjektene

fellesaktiviteter

kontakt / navn

andre resursser
[
tilbake
] [ startside ]________________