Prosjektbeskrivelse lingo.hisf


Vev-basert mappeevaluering (engelsk)


Målsetting

Prosjektet har som mål å integrere bruk av mappeevaluering i et engelsk etterutdanningskurs for lærere (10 vekttall), og å utvikle et vev-basert system for å støtte opp om denne mappebruken. Målsetningene med prosjektet er som følger:

 • Utvikle en vev-basert mappe. Denne vev-baserte mappa skal i sin helhet være tilgjengelig via en vanlig vev-leser (f.eks. Netscape), være svært brukervennlig, og gjøre det mulig:
  • for studentene å opprette, endre og slette egne tekster fra en hvilken som helst datamaskin knyttet til Internett.
  • for studentene å samarbeide med andre om innholdet i tekstene.
  • for faglærerne, studentene og andre parter (f.eks. studenter og faglærere ved andre høyskoler) å kommentere innholdet i tekstene til studentene.
  • for sensor å evaluere og kommentere tekstene.
 • Evaluere studentenes og lærernes bruk og erfaringer med den vev-baserte mappeevalueringen, og deres holdninger til ikt som et hjelpemiddel ved læring.
 • Vurdere i hvilken grad den vev-baserte mappa kan benyttes i andre undervisningtilbud (både "nær" og fjern).

Målgruppe

Studentene ved engelsk 1, 2 sommerkurs modulbasert (10 vekttall) ved HSF. Studiet er lagt opp som to separate enheter hvor de første 4 vekttallene blir avsluttet ved eksamen i januar 2001. De neste 6 vekttallene avsluttes september 2001.

Prosjektansvarlige / medarbeidere

 • Elisa Bjersand (elisa.bjersand@hisf.no)
  høgskulelektor ved engelskseksjonen, Avdeling for økonomi og språk (HSF)
 • Knut Erling Øien (knut.oien@hisf.no)
  høgskulelektor og seksjonsleder for informasjonsbehandling (1 og 2 årig) ved Avdeling for økonomi og språk (HSF).
 • Ragne Wangensteen (ragne.wangensteen@hisf.no)
  høgskulelektor ved pedagogikk-seksjonen ved Avdeling for lærerutdanning (HSF).

Bakgrunn

Studieåret 1997/1998 gjennomførte vi prosjektet "Internett i engelskundervisningen" ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF). Prosjektet, som var finansiert av Arbeidsgruppen for digitale læremidler og HSF, hadde som målsetning å ta Internett-tjenester i bruk i undervisningen ved engelsk grunnfag. Det er en videreføring av ideer skapt i dette prosjektet vi nå søker om midler for.

Mål

Studentene ved engelsk 1, 2 sommerkurs, skal i løpet av studiet produsere ulike typer tekster som blir samla i ei mappe. Denne mappa blir lagt frem til evaluering på slutten av studiet. I de første 4 vekttallene vil mappa ta form av en vanlig papir-basert mappe som teller 30%. For de neste 6 vekttallene ønsker vi å ta i bruk en utviklet vev-basert mappe. Denne mappa vil også bli evaluert, og teller 50% av karakteren.
Målet vårt er å utvikle en vev-basert tjeneste i form av en komponent/modul som kan integreres i andre utdanninger som benytter mappeevaluering.

Aktuelle problemstillinger

Hovedmålsetningen med prosjektet er å ta i bruk nettets mulighet for kommunikasjon og samarbeid, og å utforske eventuelle konsekvenser i overgangen fra tradisjonell evaluering til vev-basert mappe. I den sammenheng er følgende problemstillinger aktuelle:

 • Hvordan påvirker en slik vev-basert mappe skriveprosessen?
 • Hvordan opplever studentene integreringen og bruken av ikt i evalueringsprosessen (forstyrrende eller som en hjelp)?
 • Vil bruk av en vev-basert mappe:
  • fremme samarbeid mellom studentene?
  • bedre kommunikasjonen/hjelpen fra lærerne?
  • føre til at nye samarbeids- og kommunikasjonsformer oppstår mellom aktørene i studiet (studenter, faglærere, sensorer)?
  • være ressursbesparende?

Fremdrift

 • August 2000: Starte den vev-baserte undervisningen ved hjelp av allerede utviklet teknologi fra prosjektet "Internett i engelskundervisningen"
 • August-september 2000: Evaluere eksisterende vev-baserte undervisningssystem (f.eks. WebCT).
 • September 2000-januar 2001: Utvikle den vev-baserte mappa (enten ved hjelp av evaluerte system eller fra grunnen av).
 • Februar-september 2001: Bruk av den vev-baserte mappa.
 • Oktober 2001: Evaluere bruk og skrive sluttrapport.

tilbake

9.9.2000 - web-redigering Carsten Jopp