konferansereferater
LINGO støtter deltakelse på relevante konferanser og arrangementer. For å oppdatere alle prosjektmedarbeidere lager deltakerne et referat som publiseres her.

14.6.99 - "Opphavsrett og digitale læremidler" - Arbeidsgruppen for digitale læremidler m.fl.

22.4.99 - "Nye internasjonale programmer for IKT og multimedia utdanning" - SIU

12.3.99 - "IKT i utdanningen" - Den norske Dataforening

    Full tittel: "IKT I UTDANNINGEN - Nasjonal handlingsplan for etter- og videreutdanning av lærere i grunnskolen og i videregående opplæring"
    Arrangert av Den norske Dataforening (DND) i NHOs lokaler, Oslo, 12. mars 1999
    LINGO-deltaker: Einar Bjorvand

    Referat v/Einar Bjorvand, UiO
aktuelt

om prosjektet

om delprosjektene

fellesaktiviteter

kontakt / navn

andre resursser
[
tilbake
] [ startside ]________________