fokus på
LINGO
vil utpeke og samle seg rundt faglig spesielt relevante områder -- fokusområder -- som drøftes og bearbeides i felleskap. Dette kan være språkdidaktiske eller tekniske temaer, eller et fokus på et fag, som på den måten får en eksemplifiseringsfunksjon.

Opphavsrett

    Hvordan skal vi forholde oss til opphavsretten når vi legger materiale ut på nettet? - Dette spørsmål er relevant for alle LINGO-prosjektdeltakere og drøftes derfor på forumet om opphavsrett.

Interaktivitet og språklæring

LINGO 2000 - Samling og samordning av moduler

    Hvordan kan vi bruke resurssene våre mest effektiv? Hva må vi ta hensyn til når undervisningsmoduler brukes i større kontekster? Samling og samordning er stikkord her, men også diskusjon og utredning. Se verkstedet.
aktuelt

om prosjektet

om delprosjektene

fellesaktiviteter

kontakt / navn

andre resursser
[
tilbake
] [ startside ]________________