andre resursser

Gruppevare, learning environments

 • Vurdering av programvare for nettbasert læring
  Pål-Trygve Gamme fra USIT evaluerer LUVIT, DiscCo, WCB, WebCT og First Class

 • EduSerf - Implementing a powerful learning environment on the Internet
  EduSerf, et "next generation web based learning environment", fokuserer på kollaborative og konstruktivistiske former for læring. I følge systemets utvikler, Karsten D. Wolf fra Universität Bamberg/Tyskland, blir disse formene ikke tilstrekkelig ivaretett av state-of-the-art-gruppevare som f.eks. TopClass og Web-course-in-a-box. - En (historisk) oversikt over former for vevbasert læring og en utførlig guided tour gjennom EduSerf med sine innovative funksjoner gjør dette vevstedet spennende.

 • TECFA - virtual campus tour
  Eksempel på et 3-D-læringsmiljø. Presentasjonen viser det pedagogisk/didaktiske konseptet samt eksempler på systemets funksjonalitet.

Studie- og undervisningsopplegg, moduler

 • Goethe interaktiv
  Beregnet for tyskspråklige nybegynnere, inneholder stedet en del interessante detaljer, både didaktisk og teknisk. Utviklet av Goethe-Institut i anledning av forfatterens 250-årsdag. (på tysk)aktuelt

om prosjektet

om delprosjektene

fellesaktiviteter

kontakt / navn

andre resursser
[
tilbake
] [ startside ]________________