aktuelt
LINGO-seminar: Felles kurs mot nye land (10.12.01)
LINGO ved Daniel Jung organiserer brukerworkshop for IVEREN, Dreistadt, nettspansk og Ponte italiano i Trondheim, 15. og 16. desember 2001. Mer...

LINGO-boken kommet ut! (17.8.01)
Boken "IKT og læring i humanistisk perspektiv. Utforsking av ny læringspraksis i høyere utdanning" (red. Carsten Jopp) er nå klar for levering!
Tekstsamlingen retter søkelyset mot generelle forhold ved IKT og læring: behovet for standardisering, forholdet mellom analoge og digitale læremidler, bruk av virtuelle omgivelser, problembasert læring og didaktiske konsekvenser som bruk av IKT medfører. Artiklene suppleres og illustreres ved beskrivelser av konkrete 'best case' fra LINGO. Boken reflekterer bredden og kompleksiteten av innovasjonsprosesser der fag, teknologi og læring møtes. Mer...
Boken kan bestilles hos Cappelen Akademisk Forlag.

LINGO-medarbeidere på 'tournée' (28.11.00)
Sentrale LINGO-medarbeidere drar sammen på 'tournée' – en rekke åpne seminarer med innlegg og diskusjon. Dette for å fortelle om erfaringene fra prosjektarbeidet og å presentere noen av de utviklete oppleggene.
- Ved siden av å dele våre erfaringer ønsker vi først og fremst å komme i en åpen dialog med likesinnede fra andre institusjoner, sier Jarle Ebeling, lingo.uio.
Første stopp er i Halden ved Høyskolen i Østfold, tirsdag, 5. desember 2000 (program). Andre termin er torsdag, 14.12.00, ved Høyskolen i Agder, Kristiansand (program).

Videreføring 2001 (13.11.00)
Prosjektet har utarbeidet en prosjektskisse / søknad for 2001. Målet er en kvalitativ videreføring, faglig/forskningsbasert tilspissing og mer langsiktig etablering av LINGO som nasjonal kompetansesenter innenfor feltet 'IKT-språk-læring i UH-sektoren'. Mer.

LINGO-"boken" forberedes (08.10.00)
Prosjektet forbereder for tiden en publikasjon som reflekterer erfaringene fra den nesten 2-årige virksomheten. "Boken" er planlagt som en tekstsamling med bidragsytere fra alle ledd. Planlagt utgivelse er februar 2001. Mer.

Felles konferansedeltakelse (14.9.00)
Også i år treffes vi på ITU-konferansen den 2. og 3. november i Oslo. For påmelding ta kontakt med Carsten Jopp. Dagen før, 1. november, avholdes det et LINGO-prosjektledermøte i Oslo ved USIT.

LINGO med full fart også i år 2000 (8.8.00)
Prosjektaktivitetene er nå i full gang. For tiden omstruktures dette webstedet. Følg med!

Budsjettbehandling ADL/KUF (12.2.00)
Arbeidsgruppen for digitale læremidler (ADL) venter på endelig bekreftelse av budsjettrammen fra KUF. Etter dette vil tildelingen til LINGO for andrehalvåret 2000 kunne skje.

Videreføring av LINGO besluttet av ADL (20.12.99)
I sitt møte den 20. desember besluttet Arbeidsgruppen for digitale læremidler (ADL)
(...) å bevilge midler til virksomheten i første halvår 2000 (1,555 millioner kroner) nå og kommer tilbake til bevilgning for andre halvår på neste arbeidsgruppemøte. (...) [den 24.1.00] Møtereferat.

Programstyret for språkfag søker om videreføring av LINGO i år 2000 (9.11.99)
Programstyret innleder sin søknad om videreføring og utvidelse av prosjekt LINGO
slik:
(...)Så langt har LINGO vært et vellykket prosjekt. Prosjektet har satt spor etter seg både i form av samarbeid mellom de involverte fagmiljøene, ved øking av faglig innsikt og kompetanse i de enkelte LINGO-miljøene, og ved deling av faglig og teknologisk innsikt og arbeidsmetoder på tvers av miljøer (...)
Søknaden omfatter også en
innfasing av to nye samarbeidsmiljøer, slik at LINGO-nettverket utvides til å omfatte i alt fem noder. De nye miljøene er Høyskolen i Sogn og Fjordane, avdeling for økonomi og språk, med prosjektet i engelsk "Vevbasert arbeidsbok", og Høgskolen i Østvold, avd. samfunnsfag og fremmedspråk, med prosjektet i engelsk og tysk, "Virtuelt kontor".

LINGOs arbeid nedfelt i fakultetsstrategi (25.10.99)
Historisk-filosofisk fakultet ved NTNU har nylig utarbeidet en strategiplan for de neste 10 år. Et avsnitt i denne planen omtaler Lingo-prosjektet. Slik lyder avsnittet:
Pkt. V: "HF vil arbeide aktivt i utviklingen av nye undervisningsformer. Det er viktig å videreføre og videreutvikle arbeidet med nyetablert IKT-undervisning slik det gjøres i Lingo. Fakultetet må sette av midler til dette arbeidet, også med tanke på å utvide undervisningstilbud gjennom IKT-baserte kurs. Arbeidet koples opp mot utvikling av studiekvalitet."
- Dette sier noe om kvaliteten på det arbeid som utføres på delprosjektene ved de ulike språkinstituttene, og at delprosjektene gjennom dette har markert seg overfor fakultetsledelsen og fått stor oppmerksomhet, sier Finn Bostad.

LINGO seminar 3
(25.10.99)
Seminar-3-siden er ferdig. Finn noen "blinkskudd" (som Jill Walker har tatt - takk!), overheads fra de enkelte presentasjonene samt noen notater. Det er også lagt tilrette for at deltakerne kan sende inn sine egne notater, slik at disse kan tas med på.
En "takk" til alle deltakere, for innsatsen og for en interessant, fruktbar og hyggelig seminardag!
(13.9.99)
Etter Trondheim i mars og Bergen i juni blir det nå Oslo sin tur: Vi treffes onsdag, 6. oktober 1999 i det nye universitetsbiblioteketet. Seminardagen vil vi bruke for å snakke om våre prosjekter. Som IKT-faglig "input"-del vil vi gi alle muligheten til å delta ved ITUs Interaktiv-konferanse dagene etter, den 7. og 8. oktober 1999.
Mer info.

God mediaomtale for LINGOs aktiviteter (20.8.99)
Vårt prosjektarbeid får god mediaomtale i både Aftenposten og Computerworld Norge. En liten presserunde resulterte i følgende oppslag denne måneden:

Under tittelen "Trår klampen i bånn med LINUX" omtaler Computerworld Norge, i sin (papir-)utgave 6. august 1999, LINGOs teknologiske profil: en bevisst og systematisk satsning på åpenhet og styrking av menneskelige ressurser, der man oppnår en intelligent og effektiv utnyttelse av eksisterende programvare.
Les artikkelen.

Oppslag nr. 2 ble en halvsides artikkel den 16. august i Aftenposten. "Tar grunnfag virtuelt" omtaler "Dreistadt" og dets bruk i et fjernundervisningskurs i tysk ved UiB.
Les artikkelen i Aftenpostens arkiv eller som lokal kopi.


Nytt forum om opphavsrett (22.7.99)
- Hvordan skal vi forholde oss til opphavsretten når vi legger materiale ut på nettet? Dette spørsmålet har vi bl.a. stilt flere ganger på LINGOs prosjektmøter. I det nyopprettete forumet kan vi å samle opp spørsmål, både store og små, slik at vårt konkrete behov for avklaring synliggjøres, samt å referere til erfaringer, kilder, tipps, resursser mm. På den måten håper vi å komme frem til løsninger -- ved å etablere en "good practice", der vi beskriver vår håndtering av opphavsrettslige aspekter.
Gå til LINGOs forum om opphavsrett

Rapport: "Dagsseminar om opphavsrett og digitale læremidler" (14.7.99)
Det fulle auditoriet på dette dagseminaret om opphavsrett og digitale medier den 14.6.99 i Bergen viste klart at mange er usikre i forhold til temaet. - Her er det flere ting vi bør lære av i LINGO prosjektet, skriver LINGOs utsendte reporter, Jill Walker.
Les hennes rapport.

Fremtiden: " LINGO 2000" (14.7.99)
Til høsten oppretter prosjektet et studiesenter. Der presenteres de utviklete undervisningsopplegg for de tre språkfagene. Dette blir prosjektets "utstillingsvindu", og etter hvert skal studiesenteret bli til en nasjonal ressurs, der skue- eller (IKT-)tiltakslystne undervisere fra andre institusjoner kan se, prøve ut og få opplysninger om faglige, didaktiske og tekniske løsninger, og bruke disse som maler for egne tiltak.
Mer...

Ny link: Pedagogiske ressurser, verktøy, miljøer og teori (2.7.99)
Finn stoff om virtuelle skoler, konferanser, "teaching and learning on the Internet" mm.; redigert av Jon Lanestedt, USIT - Gruppe for digitale medier i læring
Gå til siden

LINGO-seminar: " Interaktivitet og språklæring" (2.7.99)
Det andre LINGO-seminaret fant sted den 4. juni 99 i Bergen.
Finn mer informasjon om dagen her.

aktuelt

om prosjektet

om delprosjektene

fellesaktiviteter

kontakt / navn

andre resursser
[
tilbake
] [ startside ]________________